ภาพกิจกรรม
 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ ลิ้งค์เก่าที่อัพเมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 มีปัญหา ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ...
03 สิงหาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 145)


ข่าวการประชุม/อบรม

30 พฤศจิกายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 142)


เวลา : ระหว่างเดือน ตุลาคม 59 ถึง กันยายน 60 สถานที่ : ห้องประชุมไอยรา ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ บ้านหนองเต่า  ...
14 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 252)

กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์แผนไทยใน รพศ., รพท., รพช., แห่งละ 2 คน และ แพทย์แผนไทยใน รพ.สต. แห่งละ 1 คน รวม 70 คน สถานที่ : ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ...
06 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 238)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยใน รพศ., รพท., รพช., สสอ.ทุกอำเภอ และ ผอ.รพ.สต. จำนวน 50 คน เวลา : 09.00-16.30 น. สถานที่ : ห้องประชุมศรีผไท ชั้น 4 สสจ.สุรินทร์ ...
06 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 304)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พฤศจิกายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 254)

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรมสามธิบำบัด          แบบรายงานผลหลังการอบรมสมาธิบำบัด ควรเก็บกรณีศึกษา 3 กรณี และให้ส่งกลับมายังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเ...
16 พฤษภาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 281)


24 ตุลาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 190)

เอกสารวิชาการ
สไลด์สมาธิบำบัด ของ รศ.ดร.สมพร  กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 
25 พฤษภาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 110)

26 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 127)
12 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 133)

สรุปประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท./นวดไทย
22 ตุลาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 120)

Template ตัวชี้วัด
อัลบั้มภาพกิจกรรม
  22 ธันวาคม 2559 โพสโดย admin (อ่าน 225)
  
© copyright 2016 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์