ภาพกิจกรรม
 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 151)

ข่าวการประชุม/อบรม

30 พฤศจิกายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 41)


เวลา : ระหว่างเดือน ตุลาคม 59 ถึง กันยายน 60 สถานที่ : ห้องประชุมไอยรา ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ บ้านหนองเต่า  ...
14 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 139)

กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์แผนไทยใน รพศ., รพท., รพช., แห่งละ 2 คน และ แพทย์แผนไทยใน รพ.สต. แห่งละ 1 คน รวม 70 คน สถานที่ : ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ...
06 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 147)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยใน รพศ., รพท., รพช., สสอ.ทุกอำเภอ และ ผอ.รพ.สต. จำนวน 50 คน เวลา : 09.00-16.30 น. สถานที่ : ห้องประชุมศรีผไท ชั้น 4 สสจ.สุรินทร์ ...
06 ธันวาคม 2559  โพสโดย admin   (อ่าน 198)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

24 ตุลาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 99)

เอกสารวิชาการ
26 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 36)
12 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 31)

อัลบั้มภาพกิจกรรม
  22 ธันวาคม 2559 โพสโดย admin (อ่าน 129)
  
© copyright 2016 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์